Monthly Archives: February 2013

รถไฟนำร่อง ซ่อมระบบบริการผู้คนพิกลพิการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย นำร่องปรับปรุงสถานีรถไฟและตู้โดยสาร เพื่อให้ผู้พิกลพิการสามารถใช้บริการได้สะดวก เดี๋ยวนี้กระทรวงคมนาคมได้ มี แนวนโยบายให้มีการแก้ไขสิ่ิงอำนวยความสะดวก ภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงและขบวนรถพิเศษที่พ่วงโบกี้เปลี่ยนแปลงเพื่อคนพิการ ปริมาณ 4 โบกี้ เพื่อให้ผู้แทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการปรับปรุงคนพิการ และสมาคมคนพิการประเภทต่างๆ มาร่วมทดสอบระบบ โดยการร่วมเดินทาง โดยขบวนรถพิเศษ ในเส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

สำหรับงบประมาณที่ รฟท.ใช้ในการแก้ไขระบบให้บริการคนพิกลพิการครั้งนี้ มีค่าครองชีพรวม 5.1 ล้านบาท หากการตกแต่งก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน ได้คำนวณเรื่องการบริการความสะดวกให้กับผู้พิกลพิการไว้ตั้งแต่ต้นโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Universal Design เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ ยากและใช้งบประมาณไม่มาก เท่ากับการมาปรับแก้ในตอนหลัง ซึ่งหลังจากนี้โครงการก่อสร้างและบริการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม จะให้ จุดสำคัญกับระบบบริการคนพิกลพิการอย่างต่อเนื่อง

ที่มา:ข่าวจาก ไทยรัฐ

‘ชัชชาติ’สั่ง บพ.ลุยสร้างรันเวย์ 2 อู่ตะเภา

ชัชชาติ สั่งกรมการบินพลเรือนช่วยศึกษาสร้างรันเวย์ 2 ที่อู่ตะเภา หวังพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เหมือน สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง สั่งการให้กรมการบินพลเรือน (บพ.) กลับไปศึกษาความน่าจะเป็นในการก่อสร้างรันเวย์ที่ 2 ของสนามบินอู่ตะเภา เพื่อ ปรับปรุงให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพิ่มเติมจากท่าอากาศสุวรรณภูมิและดอนเมืองในช่วงปัจจุบัน โดยรัฐบาลเห็นว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องบรรจุลงในแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยาน 3 สนามบิน เชื่อมโยงกันทั้งสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ในการศึกษาแนวโน้มความน่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างรันเวย์ที่ 2 เพื่อปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มพูน และอยู่ระหว่างก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อรองปริมาณผู้โดยสารที่จะขยาย ซึ่งช่วงปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 400 คนต่อ ชม. และต่อไปจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 คนต่อ ชม. หรือเพิ่มปริมาณเป็น 3 ล้านคนต่อปี อย่างนั้น รันเวย์เดียวคงไม่เพียงพอ

ที่มา:ข่าวจาก ไทยรัฐ