Category Archives: รถสไลด์

แนวทางความปลอดภัยของรถสไลด์

รถสไลด์ที่ทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลายอย่าง อันตรายบางอย่างอาจร้ายแรงหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส อันตรายอื่น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อรถสไลด์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในบริเวณที่ทำงาน หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับรถสไลด์คือการชนกับชั้นวางของพาเลทและทำให้เกิดความเสียหายกับแท่นวางสินค้า เมื่อความเสียหายจากแรงกระแทกเกิดขึ้นจะทำให้ชั้นวางพาเลทอ่อนลงและทำให้ชั้นวางตกลง เสี่ยงต่อทุกคนในพื้นที่

เป็นเหตุให้ทุกคนที่ดำเนินการรถสไลด์ควรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมคนขับรถยก นอกจากนี้ยังเป็นข้อกำหนดของที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องได้รับการรับรองจากรถยก กันการฝึกอบรมเหล่านี้มีประโยชน์หลายประการต่อบริษัทเมื่อคนขับได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจะมีการลดอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมเนื่องจากความปลอดภัยในสถานที่ทำงานดีขึ้น การฝึกอบรมยังช่วยลดความเสียหายของอาคารที่เกิดจากรถยก

รถสไลด์เนื่องจากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด

ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือไม่ก็ใช้วัสดุประเภทเดียวกันวิธีที่ดีที่สุดประการหนึ่งในการให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอยู่ในสถานที่ภายในพนักงานของตัวเอง ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของรถยกได้ในบริบทของสถานที่ทำงานและอันตรายเฉพาะที่สถานที่ทำงานของพวกเขาจะนำเสนอด้วย ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากจะนำเสนอการฝึกอบรมไดรเวอร์รถสไลด์ของที่ได้รับการรับรองในเว็บไซต์ การฝึกซ้อมส่วนใหญ่จะใช้เวลาสี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม สำหรับผู้ที่ใช้รถสไลด์ที่ใช้โพรเพนจะต้องมีการฝึกอบรมความปลอดภัยของโพรเพนแก่พนักงานที่จะใช้รถสไลด์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการรับรองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ

มีหลายสิ่งที่จะครอบคลุมในการฝึกซ้อม อาจารย์บางคนอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและการฝึกอบรมในขณะที่บางคนอาจไม่ได้กล่าวถึงทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่จะได้รับการสอนในระหว่างการฝึกซ้อม ได้แก่ แรงโน้มถ่วงระหว่างโหลดรวมถึงรถบรรทุกอันตรายและการควบคุมพิเศษความจุน้ำหนักและแผ่นความจุและการตรวจสอบก่อนการเปลี่ยน

รถสไลด์บรรทุกสามารถทำให้การขนส่งสินค้า

วัสดุทำได้ง่ายขึ้น รถบรรทุกติดขึ้นช่วยให้มั่นใจว่าคนขับรถสไลด์จะไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่ารอให้ใครบางคนยกเลิกการบรรทุกสินค้าเมื่อส่งมอบไปยังจุดหมายปลายทาง รถบรรทุกติดตั้งบนรถสไลด์ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกระหว่างการขนส่งวัสดุ เมื่อขนส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคนขับรถบรรทุกสามารถปลดปล่อยได้โดยอิสระและไม่ต้องรอให้ใครช่วย ผู้ขับขี่รถบรรทุกเพียงยกรถยกออกจากรถบรรทุกให้ยกเลิกการโหลดสินค้าเชื่อมต่อรถยกและสามารถออกจากรถได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://winu-slideon.com/